Functii Publice Temporar Vacante

Functii Publice Temporar Vacante

Temei legal :
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata; H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;
– O.U.G. nr. 16/2007 privind unele masuri pentru intarirea capacitatii administrative a Romaniei in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin in calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene;
– O.U.G. nr. 21/2007 privind aprobarea unor masuri financiar-bugetare pe anul 2007.

Observatii :

Cererea se preda in original la una din urmatoarele puncte de lucru:
– Alba, Bucuresti, Brasov, Botosani, Cluj, Constanta, Harghita, Iasi, Galati, Mures, Suceava, Prahova.

Modelele necesare pentru publicare:

Adresa de inaintare si anuntul de concurs trebuie trimise scanat cu semnatura si stampila. Textul anuntului de concurs trebuie trimisa si in format doc (word) prin email.

Concurs:
– adresa oficiala de inaintare prin care se solicita publicarea, cu indicarea temeiului legal de publicare, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice;
– textul concursului va fi redactat in format Word, utilizand diacritice, la un rand şi in format electronic ştampilat si semnat de reprezentantul autorizat, la adresa de e-mail.
– pentru a se putea asigura prelucrarea si publicarea cu respectarea termenului impus de lege, anuntul va fi trimis, de regula, cu:
– cu cel putin 13 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru proba scrisa a concursului pentru Posturile Temporar Vacante.

Atentie :
– in cazul, in care o institutie are de publicat un concurs pentru post vacant si un post temporar vacant, trebuie publicate doua anunturi separate (nu se pot publica sub forma unui singur anunt).
– in anunt nu trebuie inclusa bibliografia. Conditiile de participare sunt optionale, nu sunt obligatorii.