Functii Publice Vacante

Functii Publice Vacante

Temei legal :
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata; H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;
– O.U.G. nr. 16/2007 privind unele masuri pentru intarirea capacitatii administrative a Romaniei in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin in calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene;
– O.U.G. nr. 21/2007 privind aprobarea unor masuri financiar-bugetare pe anul 2007.

Modelele necesare pentru publicare:

  • Adresa de inaintare pt concurs functii publice vacante
  • Anunt – Concurs Functii Publice Vacante
  • Anexa

Atentie :
– in cazul, in care o institutie are de publicat un concurs pentru post vacant si un post temporar vacant, trebuie publicate doua anunturi separate (nu se pot publica sub forma unui singur anunt).
– in anunt nu trebuie inclusa bibliografia. Conditiile de participare sunt optionale, nu sunt obligatorii.